Regulamin

Warunki dotyczące korzystania z Serwisu

Żadna osoba w wieku poniżej osiemnastu lat nie może korzystać z Serwisu, niezależnie od zgody rodzica lub opiekuna.
Aby uzyskać dostęp do serwisu, potrzebna jest obsługiwana przeglądarka internetowa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Bananadrop.com może przestać obsługiwać daną przeglądarkę internetową i akceptuje to że ciągłe korzystanie z Serwisu wymaga pobrania obsługiwanej przeglądarki internetowej. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że działanie Serwisu zależy od działania sprzętu komputerowego i połączenia z Internetem.
Zgadzasz się zarejestrować i zalogować do Serwisu za pośrednictwem swojego konta Steam dostarczonego przez firmę Valve Corporation. Wyłącznie użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie swoim kontem oraz zachowanie poufności hasła. 
Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie czynności, które występują na Twoim koncie lub za pomocą swojego hasła przez Ciebie lub przez inne osoby. Jeśli uważasz, że osoba trzecia ma dostęp do twojego hasła, skorzystaj z funkcji przypomnienia hasła do Serwisu, aby jak najszybciej uzyskać nowe hasło. We wszystkich okolicznościach zgadzasz się nie zezwalać jakiejkolwiek osobie trzeciej na używanie lub uzyskiwanie dostępu do Serwisu.

 

Jako warunek korzystania z Serwisu, Użytkownik zgadza się nie:
podszywa się lub fałszywie przedstawia swoją przynależność do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;
manipulowania lub korzystania z jakichkolwiek niepublicznych obszarów serwisu Bananadrop.com;
próby sondowania, skanowania lub testowania luki w zabezpieczeniach Serwisu lub jakiegokolwiek powiązanego systemu, sieci lub naruszenia wszelkich środków bezpieczeństwa;
próbować rozszyfrować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać wstecznie lub w inny sposób badać dowolne oprogramowania lub komponenty używane do świadczenia Usług;
szkodzić lub grozić innym użytkownikom w jakikolwiek sposób zakłócając lub próbując przeszkadzać w dostępie hosta lub sieci, w tym bez ograniczeń, poprzez wysłanie wirusa, przeładowanie, zalanie, spamowanie lub wysyłanie wiadomości pocztą;
dostarczać informacji o płatnościach należących do osób trzecich;
korzystać z Serwisu w sposób obraźliwy wbrew jego zamierzeniom, do zasad i instrukcji Bananadrop.com oraz do obowiązującego prawa;
systematycznie pobierać dane lub inną treść z Serwisu w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, pojedynczych lub wielokrotnych ściągnięć, kolekcji, kompilacji, bazy danych, katalogu itp., czy to metodą ręczną, poprzez użycie bota lub innych;
korzystać z Serwisu w sposób sprzeczny z warunkami, na jakich osoby trzecie dostarczają urządzeń i technologii niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, takich jak G2A lub Valve;
narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich podczas używania lub uzyskiwania dostępu do Serwisu, w tym między innymi w udostępnianiu wirtualnych przedmiotów za pośrednictwem Serwisu;
korzystanie, promowanie, łączenie lub udostępnianie materiałów uznanych przez firmę Bananadrop.com według własnego uznania za obraźliwe lub szkodliwe dla reputacji Bananadrop.com, w tym, między innymi, nielegalnej treści i treści pornograficznych oraz treści uznanych za obraźliwe lub szkodliwe dla serwisu Bananadrop.com

Zakończenie

Możemy rozwiązać lub zawiesić dostęp do naszej Usługi bezzwłocznie, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń w przypadku naruszenia Warunków.
Wszelkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostawać w mocy, mogą się zakończyć , w tym między innymi, przepisy dotyczące własności, gwarancje dotyczące gwarancji, odszkodowanie i ograniczenia odpowiedzialności.
Możemy rozwiązać lub zawiesić Twoje konto niezwłocznie, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszasz Warunki korzystania z serwisu.
Po rozwiązaniu przysługuje prawo do korzystania z Serwisu. Jeśli chcesz rozwiązać Twoje konto, możesz po prostu zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Linki do innych witryn sieci Web

Nasza usługa może zawierać linki do witryn internetowych lub usług innych firm, które nie są własnością Bananadrop.com lub są nimi kontrolowane.
Firma Bananadrop.com nie ma wpływu ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktykę witryn internetowych lub usług osób trzecich. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości i zgadza się, że firma Bananadrop.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z użyciem lub uzależnieniem od takiej zawartości, towarów.

Brak gwarancji

Niniejsza strona jest dostarczana bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. www.Bananadrop.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących tej strony internetowej ani informacji i materiałów udostępnionych na tej stronie. Bez uszczerbku dla ogólności powyższego ustępu, www.Bananadrop.com nie gwarantuje, że: ta strona będzie stale dostępna lub dostępna w ogóle; lub informacje na tej stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne lub nie wprowadzają w błąd. Nic w tej witrynie internetowej nie stanowi żadnego rodzaju porady. Jeśli potrzebujesz porady w sprawach prawnych, finansowych lub medycznych, skontaktuj się z odpowiednim profesjonalistą.

Przynależność

Nie jesteśmy w ŻADEN sposób, powiązani z firmą Valve, Steam ani innymi znakami towarowymi korporacji Valve.

Portfel Bananadrop.com

Dodając kwotę do portfela Bananadrop.com, akceptujesz, że otrzymane kredyty (oznaczone symbolem $) nie mają wartości pieniężnej i nie podlegają zwrotowi.

Unikaj stron internetowych, które wyglądają tak, jakby były własnością lub były kontrolowane przez Bananadrop.com - nie ma żadnych witryn stowarzyszonych.

Wszystkie nasze dane kontaktowe są wymienione na naszej stronie.
Każdy udający "administratora", "moderatora" lub "bota handlowego" Bananadrop.com jest oszustem - nigdy nie wyślemy do Ciebie zrzutów ekranu naszego panelu sterowania ani nie dodajemy Cię do Steam w celach handlowych.

Wykorzystywanie błędów strony w celu zdobycia korzyści materialnej

Każda świadoma próba wykorzystywania błędów na stronie wiąże się z odpowiedzialnością prawną. Wszystkie takie przypadki będą zgłaszane na Policje. Strona zastrzega sobię również prawo do przechowywania adresów IP swoich użytkowników w celu późniejszej identyfikacji. 

 

Dodatkowe warunki; EULA

Dane osobiste

Możemy używać poczty e-mail do płatności, aby powiadomić klientów o wiadomościach i rabatach.

Właściciel:
Intertut Bartłomiej Wołosz:
Kraj - Polska
NIP - 7123328084
Adres rejestracyjny - Polska, Lublin 20-601 ul Tomasza Zana 11A
Kod pocztowy - 20-601
E-mail: [email protected]

Add bananadrop.com for use Daily Free!